Stor tillströmning av deltagare i MIA Vidare

MIA Vidare projektet har haft en stor tillströmning av nya deltagare under senare delen av hösten. Medarbetarna i projektet har tillsammans med de remitterande medlemsparterna gjort ett imponerande arbete för att öka antalet personer som får hjälp av projektet. Projektet startade i juni 2020 och kommer fortsätta fram till 2022. Det finns i nuläget cirka 40 deltagare och flera nya är på väg in.
 
Just nu pågår en direktupphandling av arbetsträningsplatser för deltagarna. Anbudsinbjudan har gått ut till sex sociala företag som är verksamma i någon av de tre kommunerna. Syftet med direktupphandlingen är att dessa platser ska bidra till att deltagarna får arbetslivserfarenhet under anpassade former med rehabiliterande inslag. Arbetsträningsplatserna kan börja användas i februari.
 
Mer information om MIA Vidare och hur deltagare remitteras finns på här. Vi har bytt postadress vart intresseanmälan ska skickas. Den uppdaterade blanketten för intresseanmälan finns här.