Sociala företag: seminarium & ny rapport

Förbundet och Coompanion anordnade i november ett välbesökt lunchseminarium om arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare deltog, och företrädare för de tio sociala företagen i regionen presenterade sig. Deltagarna fick bland annat höra personliga berättelser om vägen från arbetssökande till anställning, där ASF spelat en nyckelroll.

Förutom ”vinsterna” för var och en som via ASF kan få ett arbete är samhällsvinsten betydande. Socioekonomiska bokslut har visat att denna kan uppgå till 200 000 – 1 mkr per år och person.

Läs mer om sociala företag och ta del av förbundets nya rapport här.


Lunchseminariet, som hölls den 19 november, lockade många deltagare.