Rehabkoordinatorer – viktiga för rehabilitering

Den 30 augusti genomfördes höstens första webbinarium. Temat på webbinariet var rehabkoordinatorer och deras arbete. Tre rehabkoordinatorer medverkade: Sandra Carneholm från beroendecentrum Stockholm, Sepideh Soltani från Sigtuna/ Upplands Väsby psykiatriska mottagning och Johan Andersson från Sollentuna psykiatriska mottagning.

Rehabkoordinatorernas roll är att stödja sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen för att underlätta arbetsåtergång eller inträde i arbete. Rollen har funnits sedan 2010. Det finns en lag som reglerar rollen sedan i februari 2020. Rehabkoordinatorerna ger de sjukskrivna stöd genom att motivera patienten till delaktighet i rehabprocessen. De arbetar även för att förbättra den interna samverkan inom hälso- och sjukvården och ger råd till sina kollegor. En ytterligare viktig uppgift är samverkan med externa aktörer som kommuner, statliga myndigheter, samordningsförbund och andra.  

Det fanns ett stort intresse bland deltagarna att involvera rehabkoordinatorer i processer som rör Samordningsförbundets målgrupper. Det bådar gott för den fortsatta samverkan!