Ny strategi för hållbar etablering i arbete och studier

Arbetstrning pgr 2021jpg
Samordningsförbundets styrelse beslutade om en strategi för hållbar etablering i arbete och studier vid sitt möte den första juni. Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vårt samhälle, och många grupper riskerar långvarig arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin. Situationen på arbetsmarknaden är helt annorlunda efter att pandemin lämnat sina spår. 

Strategin tar fasta på att det krävs samverkan, inte bara mellan myndigheterna och den offentliga sektorn, utan även med näringslivet och civilsamhället för att fler personer kan börja arbeta igen.            Läs hela strategin