Ny insats för unga som behöver ett samordnat stöd

Förbundet har beslutat att starta en insats för unga mellan 16 och 29 år som bedöms behöva stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.

Utgångspunkten för insatsen är de kartläggningar av målgruppen som förbundet genomfört i alla tre kommunerna och som gav en bra bild av hur många unga det rör sig om i varje kommun samt vilka svårigheter och behov de har.

Insatsen kommer igång i höst.

Läs mer i Nyhetsbrev nr 3 2018