Nationellt uppdrag för Mattias Askerson

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas ordförande Mattias Askerson valdes under våren in i styrelsen för NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Det är första gången en representant för förbundet finns med i NNS styrelse.

NNS är en medlemsorganisation och har för närvarande är 75 samordningsförbund som medlemmar. NNS roll Utöver att vara språkrör är att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande.

Mattias Askerson ser fram emot följande med sitt nya uppdrag i NNS-styrelse:

Jag ser fram emot att kunna bidra till att lyfta de gemensamma frågorna för Sveriges samordningsförbund”

Mattias Askerson är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

mattias Askerson litenjpg