Nära och praktisk samverkan ger möjligheter

Nära och praktisk samverkan ger möjligheter

Rasmus Wilson är socialsekreterare i Sigtuna kommun. Han arbetar inom projektet MIA Vidare (Mobilisering inför arbete) som Case manager och kommunens representant i Resursteamet.


Hur skulle du beskriva ditt jobb?

  • Mitt jobb är viktigt och meningsfullt. I min roll kan jag se till personens hela livssituation och tillsammans med hen leta upp och samordna det stöd som behövs för att personen ska kunna arbeta och leva ett självständigt liv.


Hur skulle du beskriva arbetet i MIA Vidare?

  • En förutsättning för stödet vi erbjuder är att vi professionella och deltagaren möts i ett myndighetsgemensamt team, eller Resursteam som vi kallar det, där även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården finns med. I Resursteamet upprättar vi en gemensam planering som reder ut knutarna och hittar lösningar framåt.


  • Självklart utgår vi från varje individs behov, intressen och önskemål. Men det som är gemensamt för allt arbete är att vi jobbar med parallella insatser. De flesta deltagare kan behöva både socialt, medicinskt och arbetsinriktat stöd. Med nära och praktisk samverkan kan vi erbjuda detta. Min roll som Case manager är då att vara spindeln i nätet och hålla ihop hela processen.


Hur ser en deltagare i MIA Vidare ut?

  • Det finns många både kvinnor och män 40-60 år som har varit sjukskrivna länge och har ekonomiskt bistånd. De flesta deltagare har både psykiska och somatiska besvär. Jag ser även att det kommer fler och fler unga vuxna 30 + som tidigare haft aktivitetsersättning från Försäkringskassan men inte studerat, arbetat eller haft några insatser. Även för dessa deltagare är det vanligt med både psykiska och somatiska besvär.


Gör MIA Vidare nytta?

  • Jag kan berätta om en persons lyckade resa: En deltagare som varit heltidssjukskriven i flera år har genom stöd från mig och de andra i projektet fått arbetsträning, praktik och till slut ett icke-subventionerat arbete på heltid. Det var det inte många som trodde!