Lyckad startworkshop om BIP i Sollentuna

Den 15 november samlades Sollentuna kommuns arbetsmarknadsenhet och enhet för ekonomiskt bistånd för att kicka igång arbetet inspirerat av den så kallade BIP-studien. Syftet med workshopen var att Sollentuna kommun ska kunna erbjuda det mest effektiva stödet för personer som behöver komma till arbete och egen försörjning.

Cirka 35 medarbetare och chefer samtalade om hur det konkreta arbetet bäst sätts igång. Workshopen leddes av förbundschef Kipa Poikolainen. Från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning deltog Hanna Kindlund och Rania Ramadan för att berätta om på vilket sätt de kommit igång med sitt arbete. Det var mycket inspirerande att höra hur de hittat relativt enkla och konkreta sätta att arbete utifrån BIP.

Från det länsgemensamma kompetensutvecklingsprojektet Conecto deltog Stefan Cepeda och Christina Matteoni. Conecto kommer under våren finnas med som stöd i det fortsatta implementeringsarbetet.

Under workhopen kom medarbetarna fram till att de vill arbeta tillsammans utifrån BIP. Konkreta förslag mejslades fram. Arbetet kan nu sättas i gång. Samordningsförbundet kommer arrangera uppföljningsträffar under våren.


bip 231115jpg