Lämna intresseanmälningar för uppdrag

Lämna in intresseanmälningar inför 2023

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna finansierar stöd för målgrupper som behöver samordnad rehabilitering för att närma sig arbete och börja arbeta. En viktig form är det individnära stödet där olika evidensbaserade metoder används till exempel Supported Employment och Case Management. Minst två personer 100 % sökes nu för uppdraget.

Samordningsförbundet fortsätter att utveckla de myndighetsgemensamma teamen, Resursteamen som finns i våra tre kommuner. För detta arbete behöver vi en koordinator som samordnar och leder arbetet och kan väva in implementeringen av det s.k. BIP-förhållningssättet. Vi söker en person på 100 % för detta uppdrag.

 

Två personer 100 % Supported Employment handledare/Case Managers

Nu söker vi personer som vill arbeta med detta och ge stöd för hela målgruppen 16-64 år. Tanken är att personer kan hänvisas både från Hoppet och från Resursteamen till dessa resurspersoner. Just nu söker vi två personer på 100 % men antalet kan utökas om Samordningsförbundet beviljas medel från Europeiska Socialfonden.

Kvalifikationer:

-       Erfarenhet av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller behöver samordnat stöd för att börja arbeta

-       Erfarenhet/kunskap om metoderna Supported Employment, Case Management, Supported Education

-       Mycket god förmåga att samverka på olika nivåer

-       Mycket god förmåga till självledarskap

Förutsättningar:

-       Du behöver ha en anställning hos någon av Samordningsförbundets medlemsparter och godkännande av din chef att samverka utifrån detta uppdrag under minst 12 månader.

-       Du får ingen ny anställning utan behåller din vanliga arbetsgivare – avtal skrivs mellan Samordningsförbundet och din arbetsgivare

-       Styrelsebeslut 24.11 2022 om budget och verksamhetsplan för kommande år

 

Sista datum att lämna intresseanmälan är 30:e november. Mejla till kipa.poikolainen@sollentuna.se

Skriv kort varför du vill arbeta med uppdraget, vilka relevanta kvalifikationer du har och godkännande av din chef.

Frågor besvaras av förbundschefen Kipa Poikolainen 073-915 17 89

 

 

Koordinator/samordnare/utvecklingsledare för Resursteamen 100 %

Samordningsförbundet söker nu en person som kan koordinera och samordna de tre Resursteamen som finns. Vi ser att det är viktigt att bygga på de erfarenheter som gjorts sedan 2018 och utveckla den myndighetsgemensamma samverkan ytterligare. Personen kommer även att få ansvara för implementerings- och utvecklingsarbetet gällande BIP-förhållningssättet. Om Samordningsförbundet beviljas medel från Socialfonden kan projektledande arbetsuppgifter bli aktuella.

Kvalifikationer:

-       Erfarenhet av att arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller behöver samordnat stöd för att börja arbeta

-       Erfarenhet/kunskap om metoderna Supported Employment, Case Management

-       Mycket god förmåga att samverka på olika nivåer

-       Mycket god förmåga till självledarskap

-       Mycket god initiativförmåga

Förutsättningar:

-       Du behöver ha en anställning hos någon av Samordningsförbundets medlemsparter och godkännande av din chef att samverka utifrån detta uppdrag under minst 12 månader.

-       Du behåller din vanliga arbetsgivare – avtal skrivs mellan Samordningsförbundet och din arbetsgivare

-       Styrelsebeslut 24.11 2022 om budget och verksamhetsplan för kommande år

 

 

Sista datum att lämna intresseanmälan är 30:e november. Mejla till kipa.poikolainen@sollentuna.se

Skriv kort varför du vill arbeta med uppdraget, vilka relevanta kvalifikationer du har och godkännande av din chef.

Frågor besvaras av förbundschefen Kipa Poikolainen 073-915 17 89