Husläkarmottagningar får besök

Under hösten besöker SAMRE husläkarmottagningar i alla tre kommunerna för att informera om insatsen, som erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering och där vården spelar en mycket viktig roll.

Den 6 september besöktes Runby vårdcentral i Upplands Väsby, där enhetschef Lars Åberg med kollegor deltog. Under mötet fördes samtal om vad det innebär att ha ekonomiskt bistånd och vilken viktig roll den sjukskrivande läkaren har för SAMRE:s deltagare.

- Hur läkaren formulerar sig i läkarintyget är ofta avgörande för om och hur en deltagare kommer vidare till rehabiliterande insatser hos övriga myndigheter, säger SAMRE:s projektledare Elsa Lundqvist.
 
SAMRE höll ett andra samverkansmöte med Psykiatri Nordväst i Sollentuna den 14 september. Enhetschefen Martina Wolf-Arehult tog emot, tillsammans med kurator Sandra Jannas och en grupp läkare från mottagningen. Ett par av frågorna som togs upp var vilka myndigheter som har lämpliga insatser för SAMRE:s målgrupp och vad läkarna och SAMRE kan bidra med för att underlätta för deltagarna att få tillgång till insatserna.

- Vi behöver gemensamt hitta vägar så att fler sjukskrivna patienter får tillgång till de insatser som kommunerna erbjuder, säger Elsa Lundqvist. 

Läs mer om SAMRE här