Hoppet lyfts fram som bra verksamhet för unga av MUCF

Samordningsförbundet samverkade med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälsfrågor (MUCF) under 2022/23 genom anordnade av workshops för medarbetare hos medlemsparterna kring gruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Den samverkan ledde till att MUCF valt att lyfta fram Samordningsförbundets insats Hoppet i sin årliga rapport 2023 ”Olika villkor för etablering - hur det ser ut för gruppen unga som varken arbetar eller studerar?”

image1png

MUCF beskriver i rapporten Hoppet som en bra verksamhet för den unga målgruppen på grund av att Hoppet har en ”öppen dörr” och att planeringen sker utifrån deltagarens behov. Annat som lyfts fram i rapporten är ”drop in”-tiderna där deltagarna kan träffa personal utan att boka tid samt att deltagarna ges möjlighet att träffa andra i samma situation.

”Det är hedrande att en statlig myndighet väljer att lyfta fram Hoppet som ett föredöme. Vi har byggt upp mötesplatsen Hoppet sedan 2019 med låga trösklar så att så många som möjligt ur målgruppen hittar till hit. Arbetet har gett resultat. Det ser vi till exempel uttryckt i att 53 procent av de avslutade deltagarna under 2023 gick till arbete eller studier”, säger samordnare Tina Claesson i en kommentar.


Är du nyfiken på Hoppet? Vill du lära dig mer om Hoppet arbetar? Vill du göra ett studiebesök?

Kontakta i så fall samordnare Tina Claesson.