Hitta rätt insatser för unga i Sollentuna

Samordningsförbundet har hjälpt Sollentuna kommun att ta fram en "Insatskarta för unga 16-29 år" som ska kunna användas av olika verksamheter och aktörer. Nu är insatskartan klar och publiceras, förutom på Samordningsförbundets hemsida, på Sollentuna kommuns hemsida samt på SAGA-webbplats (stöd och hjälp för unga som mår dåligt).

Syftet med insatskartan är att visa de olika stödinsatser som finns för unga som varken arbetar eller studerar. Insatskartan har tagits fram av medarbetare och chefer från socialkontoret och arbetsmarknadsenheten. Även Sollentuna kommuns ungdomsanställda har bidragit i processen med sin kompetens om målgruppen.

Insatskartan har sin grund i det samarbete som Samordningsförbundet haft med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Det handlade om att kommunernas och myndigheters chefer samlades till workshops för att få en bild av målgruppen och diskutera åtgärder. En konkret åtgärd utifrån workshopen är denna insatskarta.

Insatskartan vänder sig inte minst till de unga som varken arbetar eller studerar (uvas). I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna finns sammanlagt cirka 2500 unga och unga vuxna som inte studerar eller arbetar. De utgör en viktig målgrupp att fånga och ge olika stöd till. Stödet kan vara avgörande för att förhindra långvarigt utanförskap och allvarliga problem.

Nu när arbetet med Sollentunas insatskarta är klar så fortsätter arbetet ned att ta fram motsvarande för Upplands Väsby och Sigtuna kommun.