Fredrik Örn ny ordförande i Samordningsförbundet

Vid årsskiftet skedde byte av ordförande i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna. Under 2024 är Fredrik Örn från Upplands Väsby kommun ordförande. Fredrik är även ordförande i Socialnämnden i Upplands Väsby. Vice ordförande under 2024 är Anna Juhlin från Sollentuna kommun.

I sin helhet ser styrelsen ut enligt följande:


Ledamöter

Ersättare

Sollentuna kommun

Anna Juhlin

Katarina Roa Godoy

Upplands Väsby kommun 

Fredrik Örn

Maria Fälth

Sigtuna kommun

Mattias Askerson

Emel Karakaya

Region Stockholm

Melinda Khan

Thomas Nyman

Arbetsförmedlingen

Åsa Rundlöf

Erica Friberg Zemgals

Försäkringskassan

Veronica Eriksson 

Anna Göras