Fler känner till Samordningsförbundet

Samordningsförbundet genomförde nyligen en enkät riktad till medarbetarna hos medlemsparterna. Syftet var att undersöka hur väl känd Samordningsförbundet är och hur medarbetare får information om förbundets insatser.

Enkätundersökningen visade att över 60 procent av medarbetarna känner till Samordningsförbundet mycket väl eller väl. De flesta fick kännedom om förbundet via sina kollegor. Över 60 procent av de svarande anser att förbundets verksamhet i hög eller viss grad är till nytta för individer i behov av samordnat stöd. 

Samordningsförbundet tackar alla som svarat. Nu kommer svaren att analyseras vidare och användas utvecklingen av förbundets verksamhet.