Europeiska Socialfonden ger stöd till samordningsförbunden

ESF beviljar samordningsförbundens gemensamma ansökan om medel till arbete att motverka långtidsarbetslöshet och ekonomiskt utsatthet. Sju av Stockholms läns samordningsförbund kommer att tillsammans fortsätta att utveckla det strategiska arbetet för personer med behov av samordnat stöd. Arbetet bygger på de goda erfarenheterna från de tidigare projekten och evidensbaserade metoder.

Lokalt i vårt delprojekt kommer vi att utöka det personcentrerade stödet genom Case Manager, Supported Employment handledare och arbetsträningsplatserna. Vi kommer därmed att inom kort lägga ut en intresseanmälan till de tillkommande tjänsterna på vår hemsida. Medfinansieringen från ESF skapar större möjligheter för samordningsförbunden att stödja människor till egen försörjning.